Terug

Het ambulante team

Via het ambulante team delen wij onze kennis met andere zorgorganisaties en zorgverleners. Wij biden ondersteuning op het gebied van:

  • Training, scholing of klinische lessen voor medewerkers
  • Consultatie: meekijken op cliënt- of teamniveau in- en buiten de langdurige zorg
  • Advies bij (complexe) casuïstiek en andere vraagstukken in relatie tot Korsakov of overige ernstige alcohol gerelateerde cognitieve stoornissen
  • Outreachende zorg: Binnen de langdurige zorg kijken we mee met casuïstiek en beantwoorden we vragen om zo vroegtijdig problemen te signaleren
  • Arbeidsmatige dagbesteding

Om het ambulante team in te schakelen neemt u contact op met Erika Deelen, kwartiermaker ambulant team, via korsakovadvies@hetparkhuis.nl of 078-6220020