Terug

Behandeling en begeleiding

Iedere bewoner kan rekenen op behandeling en begeleiding door professionals met ervaring en expertise met mensen met Korsakov.

Zorgleefplan
In het Dijckhuis werken we met het zorgleefplan. In dit plan staat beschreven op welke manier de bewoner zijn leven zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij dat wil en welke ondersteuning daarbij nodig is. Bewoners hebben een actieve rol bij het opstellen en evalueren van hun zorgleefplan. Iedere bewoner heeft een zorgcoördinator als vast aanspreekpunt.

Behandeling
Soms hebben bewoners een ondersteuningsvraag waarbij behandeling nodig is. Zij kunnen dan rekenen op deskundige begeleiding van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist of psycholoog. Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in behandeling van mensen met het syndroom van Korsakov.

Terug naar huis
Het syndroom van Korsakov is niet terug te draaien, maar met de juiste zorg en begeleiding kunnen mensen met Korsakov wel groeien en leren. Soms komt het voor dat zij dankzij de behandeling en begeleiding in het Dijckhuis, weer zelfstandig kunnen gaan wonen. Zij blijven dan wel onder begeleiding van de casemanager. De casemanager zorgt ervoor dat er voldoende ondersteuning is bij de dagelijkse gang van zaken thuis.