Terug

Wonen, werken en leven

Samen creëren we een leefomgeving waar bewoners zich thuis voelen, zelf beslissen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het Dijckhuis biedt plaats aan 42 bewoners. Zij wonen in zes woongroepen van ieder zeven personen.

Wonen
Het Dijckhuis vindt het belangrijk dat bewoners waar mogelijk eigen invulling kunnen geven aan hun leven en hun (woon)omgeving. Wij voorzien de leefruimte van meubilair, maar bewoners kunnen hun ruimte met eigen spullen inrichten. Tijdens woongroepoverleggen bespreken bewoners en zorgmedewerkers onder andere met elkaar hoe de huishoudelijke taken worden verdeeld, welke activiteiten zij samen ondernemen en hoe de sfeer op de groep is. Zorgcoördinator Monique en bewoner en Bert vertellen hier meer over.

Werken
Daarnaast vinden we deelname aan de maatschappij belangrijk. Daarom gaan de meeste bewoners van het Dijckhuis naar de arbeidsmatige dagbesteding. Daar werken zij, samen met mensen met Korsakov die nog thuis wonen, aan diverse opdrachten van interne en externe opdrachtgevers. Bewoners ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Ook kunnen zij rekenen op een kerstpakket en extraatjes voor verjaardagen en feestdagen.

Activiteiten
In en om het Dijckhuis worden activiteiten aangeboden, op individueel niveau en in groepsverband. U kunt bijvoorbeeld biljarten, muziek maken, schilderen of zwemmen. Waar mogelijk bieden we bezigheden aan uit het leven van voor de verhuizing naar het Dijckhuis. Als een bewoner interesses heeft die buiten het standaard programma liggen, dan zoeken we naar maatwerk oplossingen.